Filosofi

v/mag. art. Frantz Leander Hansen
Du er her:: forsiden » vi tilbyder » filosofi blank blank

Absurditet og umenneskelighed - i den moderne verden

v/mag. art. Frantz Leander Hansen

Med stigende velfærd og stadig bedre demokratiske former i Europa, er samtidig opstået en stærk tendens blandt filosoffer og kunstnere til at beskrive den moderne verden som tom, meningsløs, absurd og umenneskelig mm. Med udgangspunkt i markante filosofiske profiler skal vi på kurset diskutere dette mærkværdige paradoks.

1. Lars Fr. H. Svendsen: Hvad er filosofi? (Klim 2003). Foredrag, bogen forudsættes ikke læst. Bogen giver interessante perspektiver på, hvad filosofi i det hele taget er for en størrelse med udblik til videnskab, historie og litteratur.

2. Foredrag om Hannah Arendt. Foredraget tager udgangspunkt i Hans-Jørgen Schanz: Handling og ondskab – en bog om Hannah Arendt (Aarhus Universitetsforlag 2007). Bogen forudsættes ikke læst. Under foredraget omtales også denne bog: Anne Marie Pahuus: Hannah Arendt (Anis 2006).

3. Hannah Arendt: De retsløse og ydmygede. Essays om flygtninge og statsløshed. (Informations Forlag 2017). Arendts essays er skrevet 1943-1951.

4. Foredrag om Michel Foucault. Foredraget tager udgangspunkt i følgende to bøger: Dag Heede: Det tomme menneske. Introduktion til Michel Foucault (Museum Tusculanum 2002). Henrik Bang og Torben Bech Dyrberg: Michel Foucault (Jurist – og Økonomforbundets Forlag 2011). Bøgerne forudsættes ikke læst.

5. Michel Foucault: Dette er ikke en pibe (Hans Reitzels Forlag 1998). Findes også i Michel Foucault. Udvalgte forelæsninger og essays (Reflect 2015). I denne tekst fra 1968 analyserer Foucault billeder af René Magritte, hvori billedet af en pibe og teksten ”dette er ikke en pibe” indgår. Dermed fremkommer også filosofiske betragtninger over måder at opfatte på, som er karakteristiske for vor tid.

6. José Ortega Y Gasset: Menneskets fordrivelse fra kunsten. Alle udgaver kan bruges. I dette skrift fra 1925 giver Ortega Y Gasset ikke blot en præcis beskrivelse af den moderne kunst, men derigennem også en stadig aktuel nøgle til forståelse af vor tids mentalitet overhovedet.

7. Albert Camus: Sisyfos-Myten (1942). Alle udgaver kan bruges. Camus’ filosofiske værk om livets absurditet, som opstår idet menneskets søgen efter mening støder imod tilværelsens meningsløshed. Samme år skrev Camus romanen Den fremmede, og vi skal diskutere, hvorvidt Sisyfos-Myten er et programskrift for romanen.

8. Albert Camus: Den fremmede (1942). Vi anvender Hans Peter Lunds oversættelse, Gyldendal. Romanen foregår i Algeriet, men romanen handler om den universelle oplevelse af livets absurditet. En ung kontormand, Meursault, lever et stille hverdagsliv, indtil han slår en araber ihjel og føres for domstolen.

Deltagerne bedes selv anskaffe teksterne nævnt i 3, 5, 6, 7, 8.

Er man allerede deltager på holdet, er man automatisk tilmeldt den nye sæson. Man skal med andre ord kun melde fra.

Hold 34210 – mandage - kl. 10.00 11.45:
30/9, 28/10, 18/11-2019, 20/1, 10/2, 9/3, 30/3 og 27/4-2020

Pris: kr. 1.040,- / PEA Rød. K: kr. 840,- Medl. udenbys: kr. 840,- / Medl. Rød. K: kr. 680,-