Filosofi

omkring identitets- og eksistensfilosofi
Du er her:: forsiden » vi tilbyder » filosofi blank blank

I bagklogskabens lys - et kursus om det historisk tænkende menneske

v/mag. art. Frantz Leander Hansen

Vi gør fortiden op i mange kategorier, hvoraf historie, idehistorie, kulturhistorie og åndshistorie er helt centrale. Vi skal på kurset se eksempler på disse tilgange til fortiden, og vi skal forsøge at definere kategorierne med henblik på at diskutere forskelle og ligheder imellem dem. Hvad er kultur i det hele taget for en størrelse? Hvordan står begreberne 'ånd' og 'ideer' i relation til hinanden? Hvor går grænsen mellem historie og kulturhistorie? Og hvilken rolle spiller vor egen personlige historie i alt dette?

1. Introduktion til kurset, og introduktion til Egon Friedell. Kopier udleveres til de to næste gange.

2. Egon Friedell: "Hvad er kulturhistorie?", fra bind 1 i Egon Friedells Den nyere tids kulturhistorie (1927-32), bind 1-3, Høst & Søn 2000, oversat af Inger Snorrason.

3. Hartvig Frisch: "Hvad er kultur?", fra bind 1 i Hartvig Frischs Europas kulturhistorie, bind 1-4, Politikens Forlag 1961-62. Hans Fink: "Et hyperkomplekst begreb", fra Kulturbegrebets kulturhistorie, Aarhus Universitets Forlag 1988.

4. Johannes Sløk: Gud, menneske, kosmos. Om idehistorie, Gyldendal (1968/2008).

5. Dorthe Kierkegaard Thomsen: Livshistorien, Tænkepause, Aarhus Universitets Forlag 2013.

6. Michel de Montaigne: Italiensrejse. Dagbog 1580-81, Gyldendal 2005.

7. Jørgen Møller: Europa, Tænkepause, Aarhus Universitets Forlag 2016.

8. Hans-Jørgen Schanz: Ånd, Klim 2017.

Teksterne til 2. og 3. gang udleveres første gang i kopi mod en mindre betaling. Livshistorien og Europa kan købes på holdet (ca. 35 kr. stykket).

De øvrige bøger bedes deltagerne selv anskaffe.

Er man allerede deltager på holdet, er man automatisk tilmeldt den nye sæson. Man skal med andre ord kun melde fra.

Hold 32210 - mandage 10.00-11.45:
24/9, 22/10, 12/11-2018, 7/1, 4/2, 4/3,18/3, 1/4-2019

Pris: kr. 1040,- / PEA Rød. K: kr. 840,- Medl. udenbys: kr. 840,- / Medl. Rød. K: kr. 680,-